Afbeeldingen_edited.jpg

Your Life Belongs to You. Take It Back.

Introductie

Het uitgangspunt voor het kunnen ondersteunen van de behandeling van
mijn cliënten heeft 3 pijlers. De westers medische basiskennis, de kennis
die ik heb opgedaan tijdens mijn scholing tot acupuncturist en de filosofie
van mijn voorouders.

 

Een uitspraak uit het Afrikaanse denken is “wij staan op de schouders van
onze voorouders” dat betekent dat als onze voorouders er niet waren
geweest dan waren wij er nu ook niet. Zowel fysiek als spiritueel
(energetisch) houdt dit in dat je ook die kant van ons zijn moet meenemen
in de zoektocht naar de oorzaak van je klachten( some things run in the
family)

In het Afrikaanse denken is alles één, met twee kanten. Het is inclusief en
complementair. Dat betekent dat het gaat om en-en. Een mens is één
geheel, en lichaam en geest zijn twee kanten van dezelfde medaille. En een
tafel is niet alleen materie, maar ook energie en ‘spirit’. Mannen en
vrouwen zijn niet tegengesteld aan elkaar, maar vullen elkaar aan.
Hetzelfde geldt voor jong en oud. En daarom zijn goed en kwaad  een
onscheidbaar paar. Rijkdom kan bijvoorbeeld zowel goed zijn als slecht,
afhankelijk van wat je ermee doet. En iedereen maakt in zijn leven goede
en slechte dingen mee omdat goed en kwaad altijd bij elkaar horen.


In de westerse wereld gaan we er altijd van uit dat er een tegenstelling is
tussen bijvoorbeeld het individu en het algemeen belang, of tussen de
natuur en dat wat de mens heeft gemaakt. Simpel gezegd: je hebt het
tastbare en het niet-tastbare (bijvoorbeeld een idee, de geest of energie). En
op die tweedeling is ons hele denken gebaseerd: iets is óf goed óf slecht, óf
lichaam óf geest, óf waar óf onwaar. Dit noem je een exclusieve manier
van denken.


In de Traditionele Chinese Medische Geneeskunde is er de dualiteit van
Yin en Yang die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In mijn
benadering van de hulpvragen waarmee mijn cliënten bij mij komen

gebruik ik beide uitgangspunten, waarbij ik de energie van de persoon
erken als de container van de waarheid. 


Alles wat je als mens hebt meegemaakt is opgeslagen in een deel van het
immuunsysteem, het celherinneringssysteem, daar is alles vanaf de
conceptie tot hier en nu opgeslagen. Op  het bewuste en onderbewuste
niveau. En om deze informatie te kunnen gebruiken communiceer ik met
het lichaam via de techniek die we toegepaste kinesiologie noemen.
Daarmee communiceer ik met je energie i.p.v. je ratio. Jouw energie, het
niet-stoffelijke gedeelte van jou, ervaart alles zoals het is. 

De ratio geeft een interpretatie van wat er is gebeurd.  
Door middel van de vragen die ik aan het lichaam stel, krijg ik antwoorden
over het moment van het ontstaan van de klachten, wat de oorzaak is en kan ik er
ook achter komen wat de meest effectieve aanpak is. Dat is het moment
waarbij de door mij vergaarde kennis en handelen samen tot een geheel komen.

Reach Out

IMG_9774.jpg

Westerdreef 5-4

Nieuw - Vennep, 2152 CS

wim@wimtelgt.com

 

Tel: 06 14 05 69 98