Zoeken
  • wim7469

Onze innerlijke Neanderthaler.

Bijgewerkt op: mrt 11

Vandaag, zal ik je mijn theorie over de kwaliteit van onze hedendaagse voeding vertellen.


Een van de meest frustrerende dingen die ik in de afgelopen jaren heb geleerd is dat het voor veel mensen erg moeilijk is om te investeren in hun eigen gezondheid. De meeste mensen willen niet veranderen, want ze zijn van mening, dat de manier waarop zij leven niet schadelijk is. En als ik tegen ze zeg dat hun idee niet klopt, dan halen ze hun schouders op. Zelfs als zij klachten beginnen te krijgen veranderen zij hun mening niet. Meestal vinden ze dat het teveel energie kost, daarom doen ze niks.Waarom reageert men zo laconiek?


Het antwoord ligt waarschijnlijk in ons DNA. Evolutie-biologen leggen uit dat miljoenen jaren geleden onze voorouders overleefden door hun stam te volgen. Wanneer iedereen in het bos begon te rennen, weg van

iets onbekends, was het verstandig om hetzelfde te doen. En als je zag dat je stamgenoten zich tegoed deden aan bepaald voedsel, wist je dat je dan ook maar moest aanschuiven.

Na miljoenen jaren zijn deze lessen verankerd in ons DNA. We hebben door ervaring geleerd dat het over het algemeen, verstandig was om de stam te volgen.


Dit instinct zetelt diep in wat sommige wetenschappers ons limbisch systeem noemen. Dit systeem is verantwoordelijk voor onze basis-instincten en emotionele intelligentie. Maar er is nog een derde deel in onze menselijke hersenen. Dit gedeelte is later ontstaan in onze evolutionaire ontwikkeling. De neocortex.

Het is verantwoordelijk voor onze rationele gedachten. De neocortex geeft ons de mogelijkheid om onze mogelijkheden af te wegen, plannen te maken, risico's te bekijken,etc.

Als ons primitieve systeem ons de mogelijkheid gaf om het Stenen Tijdperk te overleven, dan gaf onze neocortex ons de mogelijkheid om rationele wezens, Homo Sapiens, te worden. Dat betekent, in theorie, dat we nu gebruik kunnen maken van onze ratio om heldere beslissingen te nemen.


Maar wat gebeurt er, wanneer het aankomt op hun eigen gezondheid, dan laat de Homo Sapiens zijn gezond verstand achter in het bos en rent mee met de rest van de stam.


Voorbeelden? Wat denk je van vaccinatie, griepprik, lightproducten en zo kunnen we dit rijtje nog langer maken.


Je mag je intuïtie niet negeren. Die is er voor een reden. Maar die moeten wel gebaseerd zijn op reële ervaringen en niet gebaseerd zijn op ervaringen uit een ander tijdperk. De truc is dat je er wel naar moet luisteren, maar het mag je handelen niet overheersen.Onze leefomgeving.


Wij leven in een tijdperk waarin de stam en het stamleven niet meer bepalend is voor ons gedrag. Wij leven als individu naast elkaar, in een omgeving met teveel geluid, teveel licht, teveel beweging, ect. Het stukje grond waar we op leven is veel te klein. Waar wij lang geleden genoeg voedsel om ons heen hadden, moeten er nu allerlei kunstgrepen uit gevoerd worden willen wij aan ons eten komen. Die kunstgrepen zorgen redelijk tot goed voor de kwantiteit, de kwaliteit laat veel te wensen over.


Die slechte kwaliteit is een van de redenen waardoor onze gezondheid niet optimaal is. Ons

immuunsysteem heeft een hoeveelheid vitaminen, mineralen, etc. nodig om goed te kunnen functioneren. Door, voor de meeste van ons, bekende oorzaken kunnen wij over het algemeen deze hoeveelheid niet uit onze dagelijkse portie groenten en fruit halen.


Het gevolg daarvan is dat het lichaam op z'n zachts gezegd niet optimaal functioneert. Dit merken we door de signalen die het lichaam ons geeft. Deze signalen worden heel vaak niet op waarde geschat.

Heel vaak hoor je: 'oh, dat heb ik altijd'of'; dat hebben we allemaal in de familie'. Ook al kan je er gemakkelijk mee om gaan, normaal is het niet.


De gedachte dat, als meerdere mensen het hebben, het wel goed zal zijn, is geen gezonde gedachte. Ik wil niet overdrijven, maar het kan zelfs gevaarlijk zijn. Ik wil dat mensen hun gezonde verstand gaan gebruiken.We zijn geen kuddedieren meer.


Volgende keer zal ik een oplossing aandragen om je gezondheid te verbeteren. En te behouden. Er is een mogelijkheid om op een meetbare manier de kwaliteit van je leven te optimaliseren.