Zijn jouw stemmingswisselingen te wijten aan een bipolaire stoornis of

is het een hormoonkwestie? Of is er misschien iets anders?

Heb je ooit last gehad van wisselende emoties? zwaarmoedigheid,

geïrriteerdheid, kwetsbaarheid, overgevoeligheid? Voelde je je

overweldigd, was je gestresst en had je een kort lontje?

Als je niet genoeg koolhydraten eet, niet genoeg slaapt, of als je ruzie

hebt met een vriend of vriendin keldert je humeur.

Tegenwoordig heeft bijna iedereen weleens meegemaakt dat de emoties

hem of haar teveel werden.

Maar zijn het hormonen of is het een bipolaire stoornis?

Een bipolaire stoornis is een cyclische stoornis, met onregelmatige,

grillige stemmingswisselingen, met als gevolg veranderingen in het

slaappatroon, activiteitenpatroon, gedachten en relaties.

In de manische fase kunnen iemands gedachten en spraak bliksemsnel

gaan.

Die overmatige energie kan zich dan uiten in ongeremd en buitensporig

winkelen, ongeremde seks, of andere risicovolle avonturen.

Als je een mildere versie hiervan hebt dan wordt dat soms hypomanie

genoemd. Dan kan je de diagnose of het label Bipolair II krijgen.

Wanneer je stemming opgewekt is, dan ben je aangenaam gezelschap,

de gangmaker op het feest en heb je vaak een diepe interesse in allerlei

activiteiten.

Maar als bij mensen met een bipolaire stoornis de stemming omslaat en

afglijdt naar een depressie, krijgen ze last van slaperigheid en

slapeloosheid, gekoppeld aan een buitensporig schuldgevoel en een

gebrek aan plezier in het leven.

Voor sommige mensen, wordt het leven onhandelbaar door hun

instabiele emoties, relaties en gedrag.

komt een bipolaire stoornis veel voor?

2,5 procent van de Amerikaanse bevolking heeft last van een of andere

vorm van een bipolaire stoornis. Meestal openbaren de symptomen zich

in de tienerjaren of bij twintigers en in de meeste gevallen wordt de

diagnose vóór het vijftigste levensjaar gesteld.

Bipolair II tiert tegenwoordig welig in onze maatschappij, veel mensen

die vroeger de diagnose AADD (Adult Attention Disorder =

aandachtstoornis bij volwassenen) kregen, krijgen nu te horen dat hun

hyperactieve gedrag eigenlijk Bipolair II is.

Maar waarom die verwarring?

Een psychiatrische diagnose is gebaseerd op een lijst van klinische

symptomen die vastgesteld worden door een Gediplomeerd

arts.

Er is eigenlijk niets, geen enkel onderzoek, geen scan, geen bloedonderzoek, dat een diagnose kan bevestigen en je kan vertellen of je daadwerkelijk een bipolaire stoornis hebt.

Maar wanneer de stemmingen, de spraak, de handelingen, de behoefte

aan slaap, zo ongeremd worden en het gedrag zo grillig wordt dat het je

relaties en werk aantast, dan wordt het tijd om de hulp in te roepen van

een psycholoog of een psychiater.

Bipolair zijn en Hormonen.

Er is een connectie met je hormonen, oestrogeen, progesteron en

testosteron, binden zich aan de frontaalkwab. Dus wanneer we in de

puberteit zijn of in de overgang(menopauze), wanneer onze

hormoonspiegels hevig op en neer schommelen, dan gaan onze emoties

ook op en neer op een bipolair-achtige-manier. Daarom treden bipolaire

symptomen doorgaans vaker op tijdens hormonaal geladen

gebeurtenissen zoals de puberteit en de menopauze.

Als para-medicus mag ik en kan ik geen diagnose geven, maar ik vind

het altijd interessant om te kijken of er ook nog andere manieren zijn

waarop je naar de symptomen kan kijken. Zonder de diagnose van de

arts daarbij in twijfel te trekken.

Vanuit het standpunt van een energetische therapeut bekeken, doet het

woord bi-polair bij mij direct de gedachte opkomen dat bij bipolair gedrag

er misschien twee verschillende energieën bij de desbetreffende persoon

aanwezig kunnen zijn.

Daarom heb ik in mijn omgeving gezocht naar mensen die de diagnose

Bipolair hadden gekregen. Ik ben niet de diagnose gaan onderzoeken of

het de goede was. ik was alleen geïnteresseerd in wat er voor energetische informatie te vinden was.

Het was waanzinnig leuk om daarmee aan de slag te gaan en ik heb

verbazingwekkende informatie gekregen. Let wel, dit is een snuffeltocht

geweest op basis van mijn nieuwsgierigheid en ik kan dus absoluut niet

zeggen of dit voor iedereen geldt.

Dus begin niet direct te gillen van ‘niet wetenschappelijk’ en

‘onverantwoord’ enz. Dit is wat ik heb gevonden en wat ik wil delen.

Ik heb inderdaad geconstateerd, dat bij alle mensen die de diagnose hadden gekregen en nieuwsgierig en ook bereid waren om mee te werken om mijn eigen nieuwsgierigheid te bevredigen, er meerdere energieën in het lichaam aanwezig waren.

Ik gebruikte de technieken van de toepaste kinesiologie om met het

energetisch lichaam te communiceren.

Wat ik vond is, dat de energieën, die aanwezig waren in de lichamen, twee verschillende energieën waren, die samengekomen waren, omdat in de baarmoeder bijvoorbeeld de energie van een foetus van een eerdere zwangerschap – na bijvoorbeeld een miskraam of abortus – achtergebleven was.

Of dat er tijdens de zwangerschap meerdere bevruchte eicellen zijn geweest, maar dat enkele bevruchte eicellen zich niet verder hebben ontwikkeld, maar dat hun energie zich verbonden heeft aan de zich wel ontwikkelde cellen.

Als ik dan, door middel van het testen, ging vragen waarom zij zich bij de

ander gevoegd hadden, kreeg ik verschillende antwoorden.

Variërend van: “ik heb mij opgeofferd, want anders hadden we het geen van beiden gered”, tot: “ik wilde ook leven en erkend worden”.

Sommige energieën zaten gewoon ergens waar ze niet wilden zijn en

vroegen om hulp om weer op te kunnen stijgen naar het licht.

Sommige mensen (energieën) heb ik kunnen helpen, sommige niet.

Bipolair zijn is bijzonder, het kan ook erg lastig zijn

Tenslotte moet je begrijpen dat sommige van de meest enthousiaste,

creatieve, artistieke, muzikale mensen gevoelig zijn voor stemmingen,

stemmingswisselingen en bipolaire stoornissen.

Begrijp dat het juist dit unieke, hormonale, intuïtieve, gepassioneerde brein is dat wellicht een mogelijkheid biedt tot het ervaren van intense liefde, tot het hebben van een zeer sterke intuïtie, maar dat het ook inherent kan zijn aan het kunnen ervaren van enorme hoogte- en dieptepunten.

Nogmaals, dit is geen diagnose maar eerder een gedachte die bij een

nieuwsgierig mens naar boven kwam.

Wat vind jij van deze gedachte?

Tot de volgende keer

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *